სიახლეები

News
რუსეთ-საქართველოს პოლიტიკური დავის სამართლებრივი ფინალი და მისი მნიშვენლობა

30 January 2021

2021 წლის 26 იანვარს ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ინსტიტუტის ორგანიზებით გაიმართა საჯარო ონლაინ ლექცია: „რუსეთ-საქართ...

Read More
ფრანგულ-ქართული იურიდიული ლექსიკონი

20 December 2020

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ფარგლებში გამოიცა ფრანგულ-ქართული იურიდიული ლ...

Read More
მართლმსაჯულების აქტუალური პრობლემები 2020

28 November 2020

2020 წლის 28 ნოემბერს ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ინსტიტუტის ორგანიზებით მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:...

Read More
საქართველოს საერთაშორისო კერძო სამართალი

1 October 2020

ევროპის უნიერსიტეტის სამართლის ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ფარგლებში გამოიცა წიგნი „საქართველოს საერთაშორ...

Read More
მემორანდუმი მაქს პლანკის ინსტიტუტთან

29 October 2019

2019 წლის 28 ოქტომბერს, ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ინსტიტუტს ფრაიბურგის მაქს პლანკის უცხოეთის და საერთაშორისო სისხლ...

Read More
მართლმსაჯულების აქტუალური პრობლემები 2019

19 July 2019

2019 წლის 19 ოქტომბერს, ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ინსტიტუტმა სამეცნიერო კონფერენციის „მართლმსაჯულების აქტუალური პრ...

Read More