სიახლეები

News
პრეცედენტული სამართალი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში

16 June 2016

2016 წლის 17 მაისს ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ინსტიტუტის ორგანიზებით მორიგი მასტერ კლასი წარიმართ თემაზე: პრეცედენტ...

Read More
სისხლის სამართლის მეცნიერების თანამედროვე ტენდენციები

1 April 2016

2016 წლის 14 აპრილს ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ინსტიტუტმა საერთაშორისო კონფერენცია გამართა თემაზე: სისხლის სამართლი...

Read More
საერთაშორისო საარბიტრაჟო სამართალი

20 October 2015

2015 წლის 9-19 ოქტომბერს ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ინსტიტუტმა მასტერ კლასი გამართა თემაზე: საერთაშორისო საარბიტრაჟ...

Read More
მართლმსაჯულების აქტუალური პრობლემები და მათი დაძლევის გზები

19 June 2015

2015 წლის 19 ივნისს ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ინსტიტუტისა და სამართლის მეცნიერთა კავშირის ერთობლივი ორგქანიზებით ს...

Read More
ერთობლივი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკა: ევროკავშირი და საქართველო

12 January 2015

2015 წლის 12 იანვარს ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ინსტიტუტის ინიციატივით და ორგანიზებით თბილისს ევროპული ინსტიტუტის L...

Read More