European University Institute of Law

about

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ინსტიტუტი წესდება

ინსტიტუტის შესახებ

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ინსტიტუტი 2015 წელს დაარსდა. იგი წარმოადგენს ევროპის უნივერსიტეტის მიერ დაფუძნებულ კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს (ააიპ).

ინსტიტუტი წარმოადგენს სამართლის სამეცნიერო-აკადემიურ პლატფორმას, რომელიც თანამშრომლობს აკადემიურ ცენტრებთან მსოფლო მასშტაბით. აწყობს სამეცნიერო კონფერენციებს, ფორუმებს, დისკუსია დებატებს და ახორციელებს სხვადასხვა სამეცნიერო საგრანტო პროექტებს სამართლის მიმართულებით.

ინსტიტუტი გამოსცემს საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალს „სამართალი და მსოფლიო“. ჟურნალს აქვს საერთაშორისო აღიარება ისეთ მსხვილ საერთაშორისო ბაზებში, როგორიცაა: DOAJ (Directory of Open Access Journals), Research4Life, ResearchBib, Dimensions, Index Copernicus, ERIH PLUS, HeinOnline, J-Gate, Google Scholar, KEEPERS, ROAD. ჟურნალის ელექტრონული ვერსიები დაცულია საერთაშორისო ციფრულ საცავში Internet Archive და CLOCKSS.

ინსტიტუტი სამართლის სფეროში ახალი ცოდნის გენერირების მიზნით, ყოველ წელს ატარებს კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს საერთაშორისო სამართალში. კურსებს უძღვებიან ევროპიდან და ამერიკიდან მოწვეული ექსპერტები, მოქმედი მოსამართლეები, პროკურორები, ადვოკატები, პროფესორები, პირები, რომლებიც სამართლის სფეროში მაღალი ავტორიტეტით სარგებლობენ. აღნიშნული კურსები 2016 წლიდან ყოველ გაზაფხულსა და შემოდგომაზე ტარდება და ეს უკვე ინსტიტუტის ტრადიციაა.

საკვალიფიკაციო კურსებში მონაწილეობას იღებენ როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი სტუდენტები, აკადემიური წრეების წარმომადგენლები, საჯარო მოხელეები და პრაქტიკოსი იურისტები. ინსტიტუტი ყოველწლიურად ასეულობით მსმენელს მასპინძლობს. თემატიკა განისაზღვრება მსოფლიოში მიმდინარე აქტუალური პროცესებია და მსმენელთა ინტერესების გათვალისწინებით. შესაბამისი გამოცდის საფუძველზე, გაიცემა საერთაშორისო სერტიფიკატი.ცნობილ იურისტთა გამონათქვამები

უდიდესი ძალა და მადლი ახლავს ყველაფერს, რაც სამების სახით არის წარმოდგენილი. დიდმა ილიამ ბრძანა: „მამული, ენა, სარწმუნოება”. შემდგომ პატრიარქმა, ილია მეორემ მომდევნო ტრიადა წარმოადგინა: „ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი”. ჩვენ გვმართებს ვიხელმძღვანელოთ კიდევ ერთი ტრიადით. ეს გახლავთ: „სიმართლე, სამართალი და სამართლიანობა”. დაე მიგვეღწიოს სამართლიანობისათვის სამართლის მეშვეობით, სიმართლეზე დაყრდნობით!
მინდია უგრეხელიძე
იოსებ კელენჯერიძე

დირექტორი

იოსებ კელენჯერიძემ 1999 წელს წარჩინებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, 2000 წელს კი –...

თათია დოლიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

2008 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის, მაგისტრატურა სისხლის სამართლის...

ეკატერინე ლაფაჩი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ეკატერინე ლაფაჩი არის ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი. მიმართულება: კერძო სამართალი. დაცული აქვს დისერტაცია თემაზე: უძ...

კახაბერ გოშაძე

მთავარი მეცნიერ თამანშრომელი

2018 წელს საქართველოს უნივერსიტეტში დაიცვა სადისერტაციო ნაშრომი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მიმართულებით და მიენიჭა სამა...

გიორგი ხატიძე

მეცნიერ თანამშრომელი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სამართლის და პოლიტიკის სკოლის ასოცირებული პროფესორი.2001 წელს წარჩინ...

ალექსანდრე ღლონტი

მეცრნიერ თანამშრომელი

ალექსანდრე არის კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი. ის ასწავლის სისხლის სამართალს, კრიმინოლოგიას და კიბერ უსაფრთხოებას. ვიდ...

გვანცა ჩადუნელი

მეცრნიერ თანამშრომელი

გვანცა ჩადუნელი არის უნივერსიტეტ პანთეონ-ასასის (პარიზი 2) სამართლის პროგრამის დოქტორანტი, საერთაშორისო სამართლის, ევროპ...

თამარ მსხვილიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

სამართლის დოქტორი, კოლიზიური სამართლის მკვლევარი, ქუთაისის უნივერსიტეტის აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი, აკაკი წერეთლის...

თამარ ლალიაშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

1988 წელს თამარ ლალიაშვილმა დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. თამარი გახლდათ პრო...

Ioseb Kelenjeridze

Director

Ioseb Kelenjeridze graduated with honor from the Tbilisi State University faculty of law in 1999. In 2000, he completed...

ინსტიტუტის ისტორია

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ინსტიტუტი სამართლის სფეროში ახალი ცოდნის გენერირების მიზნით, ყოველ წელს ატარებს კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს საერთაშორისო სამართალში. აღნიშნული კურსები 2016 წლიდან ყოველ გაზაფხულსა და შემოდგომაზე ტარდება და ეს უკვე ინსტიტუტის ტრადიციაა. კურსებს უძღვებიან ევროპიდან და ამერიკიდან მოწვეული ექსპერტები, მოქმედი მოსამართლეები, პროკურორები, ადვოკატები, პროფესორები, პირები, რომლებიც სამართლის სფეროში მაღალი ავტორიტეტით სარგებლობენ…
საერთაშორისო სამართალი
სისხლის სამართალი
სამოქალაქო სამართალი
ადმინისტრაციული სამართალი

მინდია უგრეხელიძე

უდიდესი ძალა და მადლი ახლავს ყველაფერს, რაც სამების სახით არის წარმოდგენილი. დიდმა ილიამ ბრძანა: „მამული, ენა, სარწმუნოება”. შემდგომ პატრიარქმა, ილია მეორემ მომდევნო ტრიადა წარმოადგინა: „ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი”. ჩვენ გვმართებს ვიხელმძღვანელოთ კიდევ ერთი ტრიადით. ეს გახლავთ: „სიმართლე, სამართალი და სამართლიანობა”. დაე მიგვეღწიოს სამართლიანობისათვის სამართლის მეშვეობით, სიმართლეზე დაყრდნობით!